Single Blog

  • Home
  • Kuka tämän muka ostaisi?

Kuka tämän muka ostaisi?

Tämä kysymys tulee keskusteluissamme useasti vastaan. Toisena osapuolena on yleensä pienyrittäjä, yksinyrittäjä tai muutoin kovin suomalaisittain ajatteleva ’’ei tehdä tästä nyt numeroa’’ -henkilö. Kuitenkin lyhyen keskustelun, muutaman havainnollistavan esimerkin ja kahvikupin jälkeen yleensä aina löydämme yrityksen liiketoiminnalle arvoa, ja ajatus pelkästä yrityksen alasajosta kuulostaa epätodennäköisimmältä vaihtoehdolta!

Mielessä tulee pitää muutamat asiat, joiden tulee olla kunnossa, jotta onnistunut yrityskauppa on mahdollista. Talouden ja kirjanpidon tulee olla ajan tasalla ja selkeästi hoidettuna. Sopimusasiat ovat kirjallisina, sekä liiketoimintasuunnitelma päivitettynä nykyhetkeen, eikä pelkästään strategiana yrittäjän päässä. Hyvin perusasioita liiketoiminnan pyörittämisen kannalta, mutta ne jäävät myös herkästi taka-alalle arjen kiireissä.

Aihepiiriin erittäin hyvin osuva asiakastarina koskee muutama kuukausi sitten exitin tehnyttä yrittäjää Tarja Rajamäkeä, joka myi Herlevi Holdingin avustuksella kirjanpito- ja taloushallintopalveluita tuottavan liiketoimintansa.

Neuvottelut ostajaehdokkaiden kanssa sujuivat yllättävän nopeasti

Syyskuun alussa Herlevi Holdingin yrityskaupan konsultti Antti Kauppinen otti yksinyrittäjänä toimineeseen Tarjaan yhteyttä hänen poikansa vinkistä. Tarjalla oli tilanne, että hänen yrityksensä oli mukavasti kasvanut ja lähellä tilannetta, jossa toimintaa tulisi kasvattaa henkilökuntaa palkkaamalla tai löytämällä kumppani kenen kanssa sitä jatkaa. Tästä oli kiinnostunut muutama alalla toimiva taho.

Nopealla aikataululla järjestimme palaverin, ja keskustelut yrityskaupasta käytiin lävitse. Lyhyellä tutustumisella Tarjan yrityksen historiaan ja talouteen tulimme yhteistulokseen yrityksen arvosta sekä yrityskaupan tavoitteista. Lähdimme etsimään ostajakandidaatteja suoraan kontaktoimalla listaamiamme ostajaehdokkaita ja alle viikossa niistä kehittyi neljä kappaletta varteenotettavia neuvotteluja yrityskaupasta.

–Neuvottelut ostajaehdokkaiden kanssa sujuivat yllättävän nopealla tahdilla, sillä aloituksesta kaupan valmistumiseen kului vain alle kaksi kuukautta. Tämä helpotti myös omaa päätöksentekoani, kun asiat sujuivat ripeästi. Herlevi Holdingin Antti Kauppisella oli aktiivinen rooli asian hoidossa, sillä hän huolehti koko myyntiprosessin ja neuvottelujen sujuvuudesta, Tarja kommentoi projektin kulkua ja Herlevi Holdingin kanssa työskentelyä.

Ajoitus osui juuri kohdilleen

Ostajaehdokkaiden kanssa käydyistä keskusteluista parhaaksi kumppaniksi jatkoa varten valikoitui lokakuun vaihteessa Gos Consulting Oy. Mukana oli yksi tärkeimmistä onnistuneen yrityskaupan tekijöistä: Ajoitus

Gos Consulting on kasvanut toimintansa ajan orgaanisesti, ja oli jopa tehty linjaus, että yritysostoin ei olisi tarpeen laajentua. Ajoitus kuitenkin muutti mielen, ja Gos Consulting kiinnostui kaupasta. Oulusta lähtöisin ja Turun seudulla mukavasti kasvanut liiketoiminta kaipasi Helsingin päähän kasvua ja tekijöitä, ja tähän Tarja ja TR Accountingin liiketoiminta sopi kuin nenä päähän.

Yhteinen sävel ja tulevaisuuden näkymät osuivat hyvin kohdilleen ja mahdollisen kaupan raameista päästiin syyskuun neuvotteluiden aikana yhteisymmärrykseen. Lokakuun aikana hiottiin yksityiskohdat kuntoon ja kuun lopussa juhlistettiin yhdessä oikein onnistunutta yrityskauppaa.

–Vaikka emme olleet aktiivisesti etsineet ostokohdetta, kävi nopeasti selväksi, että TR Accountingin liiketoiminta vahvistaisi oivasti GOS:n Helsingin toimintoja. GOS taas pystyisi tarjoamaan laajemman palvelupaletin TR Accountingin asiakkaille. Kaikkiaan ajatukset siitä, millaista palvelua asiakkaille halutaan tarjota, sopivat hyvin yksiin. Liikkeelle päästiin Antin selkeän ehdotuksen pohjalta ja ensimmäisen tapaamisen jälkeen neuvottelut etenivät ripeästi. Kaiken kaikkiaan kauppa vietiin maaliin järjestelmällisesti ja toimintojen yhdistäminen on sujunut hyvin, kertoo Gos Consulting Oy:n toimitusjohtaja Aki Tusa.

Onnistumisen tekijöinä tässä yrityskaupassa olivat:

  • Hyvin hoidettu yrityksen talous sekä kirjanpito
    • Tämä helpotti ostajia miettimään liiketoiminnan liittämistä omaansa, sekä sen tuomia synergiaetuja, jotka näkyisivät tulevaisuuden liikevaihdossa ja tuloksessa.
  • Asiakassopimukset, niiden hallinnointi sekä palvelun tuottaminen
    • Vaikka kyseessä onkin yksinyrittäjän liiketoiminta, jolloin asiakassuhteet ovat herkästi henkilösidonnaisia, olivat sopimukset tarkat sekä palveluiden tuottamisen malli skaalautuvaksi tehty. Täten ostajan näkökulmasta asiakassiirtymän riskitekijöitä on huomattavasti vähemmän.
  • Yrittäjän halu jatkaa osana ostajan tulevaisuutta sekä rehellinen ja avoin kommunikointi omista toiveista, että tavoitteista.

Turhan moni yksinyrittäjän yritys ja pienyritys lopettaa liiketoiminnan vetäjän siirtyessä eläkkeelle, uupuessa yksin tekemiseen, taikka jossain muussa liiketoiminnan jatkumisen estävässä tilanteessa. Suosittelemme aina kysymään yrityskauppoihin erikoistuneelta taholta, mikä heidän näkemyksensä olisi yrityksestä ja sen liiketoiminnasta, ja sen perusteella tehdä päätöksiä yrityksen tulevaisuudesta. Useasti kiinnostuneita jatkajia rupeaa löytymään, kun uskaltaa kysyä!

Ota yhteyttä Herlevi Holdingin asiantuntijoihin, ja kysy meiltä yrityskaupoista!