Single Blog

  • Home
  • Yrittäjä: Tiedätkö mitä yrityksen ostaja on ostamassa?

Yrittäjä: Tiedätkö mitä yrityksen ostaja on ostamassa?

Miten monta yritystä kartoitetaan ennen yrityskauppaa? Vastaus saattaa yllättää, se voi nimittäin olla satoja. Etenkin ennen ison exitin lopullista päätöstä, fiksu ostava yritys tarkastelee usein moniakin eri vaihtoehtoja.

Näin kävi minun yritykselleni vuonna 2015. Se oli kasvanut IT-alalla useita vuosia ennen yhteydenottoa. Kun sain soiton lakitoimistosta, sain tietää, että ostaja on läpikäynyt noin sata toimialamme toimijaa, ja meidät oli valittu viiden lopullisen kandidaatin joukkoon. Eräs ulkomainen toimija halusi laajentua Suomeen, ja he kartoittivat sopivaa yritystä ostettavaksi. Puoli vuotta myöhemmin yritys vaihtoi omistajaa, ja vanha yritykseni jatkaa edelleen maineikkaana – tosin nyt jo liki kolme kertaa suurempana – IT-alan toimijana Suomessa. Ostaja sai huippuhyvässä kunnossa olevan yrityksen, jota henkilöstö sekä asiakkaat arvostivat.

Tämä on yksi kaava onnistuneelle exitille: yritys haluaa laajentaa markkina-aluettaan yrityskaupan avulla, ja yrittäjä haluaa vaurastua yrityskaupalla.

Mitä ostaja ostaa, kun ostettavaa yritystä etsitään?

Kun yrittäjä miettii vaurastumista ja mahdollista exitiä omasta yrityksestään, tämä on oleellinen ydinkysymys. Mitä ostaja oikeasti ostaa? Myyjä usein ajattelee, että kaupassa tavoitellaan ennen kaikkea markkinaosuutta, asiakkaita, henkilöstöä, kannattavuutta jne. Kun keskustelen ostavan yrityksen edustajan kanssa, kuulen usein saman asian: ”Haluamme ostaa hyvän tiimin, joka on rakentanut toimivan businessmallin”. Mitä tämä sitten tarkoittaa yrittäjän näkökulmasta?

Se tarkoittaa ainakin seuraavia asioita:

  1. Yritys on tiimivetoinen, eikä enää yrittäjävetoinen. Yritystä vetävät toimivat tiimit, jotka vastaavat tuotteistuksesta, myynnistä, tuotannosta, markkinoinnista sekä taloudesta. Tällaisissa yrityksissä vastuu jakaantuu, ja tiimillä on yhteinen missio sekä tavoite. Ryhmän jäsenet ovat laittaneet sanan ”me” sanan ”minä” edelle.
  2. Toiminnan pullonkaulat on poistettu, ja yritys on päässyt rikkomaan alan lasikatot. Tiimeillä on selkeät tavoitteet sekä mittarit, joilla niiden toteutumista seurataan. Yrityksessä myös myynti, asiakaspalvelu, talous ja markkinointi pelaavat yhteen.
  3. Yritys on muuttanut kertakaupan jatkuvaksi palvelulaskutukseksi, tai ainakin iso osa liikevaihdosta on jatkuvia palveluita. Kun puhutaan esim. SaaS- tai PaaS-malleista ollaan toimialan suunnannäyttäjiä.
  4. Yrityksen maine on toimialalla poikkeuksellisen hyvä. Tätä tukevat asiakas- ja henkilöstötyytyväisyysmittaukset, joita yritys jatkuvasti pitää yllä. Yritys saa paljon uusia asiakkaita vanhojen asiakkaiden suosittelemana.
  5. Toiminta on kehittyvällä markkinalla, ja yritys pystyy kasvamaan toimialansa keskiarvoa nopeammin, eli se valtaa markkinaosuuksia.

Oman yrityksen myyntiä harkitsevan yrittäjän kannattaa miettiä, miten oma toiminta saadaan ostajaa kiinnostavalle tasolle. Kun sinun toimialaasi kartoitetaan, ja ostaja miettii kenet kannattaisi ostaa — onko yrityksesi listalla mukana? Oletko yrittäjänä omaksunut edellä luettelemani asiat? Jos vastaus on ”kyllä” odota vain, sinunkin puhelimesi soi joku päivä, ja soittaja on tuleva exit-kumppanisi.

Tarmo Herlevi
yrityskaupan asiantuntija
+358 44 0852300

Mikäli tarvitset apua omassa yrityskaupassa tai sen suunnittelussa, ota rohkeasti yhteyttä tarmo.herlevi@herlevi-holding.fi. Kasvatan yritystäsi yrityskauppojen avulla ja autan sinua myös exit-strategian luonnissa.